उमेदवारांनी जाहिरात व शुद्धीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे 

  पात्र उमदेवांरची यादी  अपात्र उमदेवांरची यादी
        

अंतिम आदर्श उत्तर पत्रिका

जाहिरातीत दिलेल्या दिनांकानुसार अर्जं भरण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आलेली आहे, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

   


Copyright 2018. All Rights Reserved.

The website can be best viewed in 1024 * 768 resolution and required version of internet explorer is IE 8.0 and above,Chrome