उमेदवारांनी जाहिरात व शुद्धीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे 

        

जाहिरातीत दिलेल्या दिनांकानुसार अर्जं भरण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आलेली आहे, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

   


Copyright 2018. All Rights Reserved.

The website can be best viewed in 1024 * 768 resolution and required version of internet explorer is IE 8.0 and above,Chrome