उमेदवारांनी जाहिरात व शुद्धीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे 
पदासाठी अर्ज (Applied For)  
येथे नाव टाईप करा (First Name)      
येथे वडीलांचे किंवा पतीचे नाव (Middle Name)      
येथे आडनाव टाईप करा. (Surname)      
लिंग (Gender)
जन्‍म दिनांक (DD/MM/YY) 
/ /
   
ईमेल (Email-ID)    
विवाहित/अविवाहित (Merital)
येथे मोबाईल क्रमांक टाईप करा (Mobile No)  
अर्ज करावयाचा प्रवर्ग (Category)  
अर्जंदारास मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आहे का ?
आधार क्रमांक
परीक्षा शुल्क माहिती (Fees)


असल्यास खाली मार्क/टिक करावे
नोट: उमेदवार समांतर आरक्षण प्रवर्गात अर्जं करत असेल तर जाहिराती मध्ये नमूद केलेल्या अटीनुसार संबंधित कागद पत्रे उमेदवारा कडे असणे आवक्षक राहील. याची उमेदवारांनी दक्षता घ्यावी.
 
 
Copyright 2018. All Rights Reserved.

The website can be best viewed in 1024 * 768 resolution and required version of internet explorer is IE 8.0 and above,Chrome